Thầy Tuấn Ngọc mong muốn cống hiến cho cộng đồng những sản phẩm thực dưỡng sạch, một nguồn nước sạch và không khí sạch. Chúng ta chỉ có thể đẩy lùi bệnh tật khi có một hệ miễn dịch khoẻ mạnh.